REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI WYDAWANE PRZEZ STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ DZIAŁAJĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLESZYCACH


JADŁOSPIS


Informacja dotycząca płatności za dożywianie 

Odpłatności za dożywianie w miesiącu maju 2022r.:

17 dni x 3,50 zł=59,50 zł

Oddział przedszkolny i klasy VIII:

20 dni x 3,50 zł = 70 zł

Herbata 3,00 zł za miesiąc .

PRACOWNICY 

17 dni x 4,50 zł = 76,50 zł.


Można dokonywać wpłat za dożywianie na rachunek bankowy:

97 9101 1026 2003 3700 1717 0026

w tytule przelewu proszę wpisać:

imię i nazwisko dziecka

klasa, do której uczęszcza

miesiąc za który wniesiona jest opłata

Płatności należy dokonywać na początku miesiąca – do 5 dnia roboczego.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.