GÓRA GROSZA 2021

Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach, przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. W tym roku to już XXI edycja. Cała zebrana kwota została przekazana Towarzystwu „Nasz Dom” na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie.

więcej na: http://sp-oleszyce.pl/uczniowie/

Lato, lato czeka razem z latem czeka rzeka...

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.

25 czerwca br. spotykaliśmy się, by po raz kolejny pożegnać rok szkolny, który dla wielu z nas był czasem wytężonej pracy i nauki w tym nauki zdalnej w cieniu pandemii. Doświadczaliśmy oczarowania tajemnicą, o której mówi Albert Einstein w przytoczonym cytacie. Poszukiwaliśmy prawdziwej sztuki i nauki. Każdy odkryty sekret wzbudzał zachwyt
i zdziwienie. Jakże piękne było odnajdywanie prawdy i mądrości w różnych dziedzinach naszego życia. Nasze zakończenie rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele parafialnym, gdzie mszę świętą dziękczynną odprawił ks. proboszcz Józef Dudek, następnie udaliśmy się wspólnie z wychowawcami do klas, a uczniowie klas ósmych do hali, aby odebrać świadectwa i pożegnać się po ośmiu wspólnych latach. Uczniowie klas ósmych, pod czujnym okiem nauczycieli przygotowali wzruszającą część artystyczną, którą pożegnali się z kolegami oraz nauczycielami.

Zakończenie roku szkolnego to okazja do podziękowań, szczególnie tym, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Słowa podziękowania należą się także za wspaniałą atmosferę, wyjątkowy klimat, działalność charytatywną, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka!

Dyrektor Agata Adamska podziękowała także Gronu Pedagogicznemu za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży. Słowa wdzięczności skierowała również do Rady Rodziców wspomagającej działania nauczycieli. Uczniom życzyła wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

zobacz zdjęcia

W dniu 20 maja 2021 roku został w naszej szkole przeprowadzony etap szkolny XXVIII edycji Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Wzięło w nim udział  w sumie 292 uczniów z ok. 30 szkół z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Naszą szkołę w konkursie reprezentowało 7 uczniów.

więcej na: http://sp-oleszyce.pl/konkursy/

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły odniosła sukces w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczo -Plastycznym „Ilustracja do dowolnego wiersza dla dzieci”.

W konkursie wzięło udział ponad 50 szkół z całej Polski.

więcej na: http://sp-oleszyce.pl/konkursy/

Emocjonujący finał drugiej edycji projektu Teatr w Sieci/Natenczas `21

Nasi uczniowie z nagrodą za przejmujący obraz historii w etiudzie, pt. „Zawiszacy”

17 i 18 czerwca br. na Dużej Scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbył finał się projektu Teatr w Sieci/Natenczas`21.  Projekt adresowany był do grup uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Podkarpacia. Polegał on na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów teatralnych, których celem było rozwijanie talentów i osobowości dzieci i młodzieży oraz przygotowanie z nimi krótkich form scenicznych – etiud. Warsztaty prowadzone były przez aktorów Teatru im. W. Siemaszkowej. Z uwagi na pandemię bazową formułą pracy były spotkania online. Ich uzupełnieniem było kilka godzin warsztatów prowadzonych na żywo w tym w samych Oleszycach oraz w teatrze.

Organizacja tegorocznej edycji projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS była możliwa dzięki ogólnopolskiemu programowi PRZESTRZENIE SZTUKI. Program stawiający sobie za cel docieranie ze sztuką do szerokiego grona odbiorców nie mógł nie objąć swym zasięgiem szkoły, która kształtuje postawy i osobowość. Inicjatywa  ta to cegiełką w budowaniu pokolenia świadomych uczestników i odbiorców kultury.

W projekcie wzięły udział 23 szkoły z Podkarpacia – 18 szkół podstawowych i 5 liceów. Projekt obejmował uczniów z różnych zakątków naszego województwa, z Bratkowic, Chmielnika, Chorzelowa, Dachnowa, Giedlarowej, Góry Motycznej, Hadykówki, Jarosławia, Jastkowic, Krościenka Wyżnego, Lubaczowa, Malinia, Nowej Sarzyny, Oleszyc, Przemyśla, Ropczyc, Rzeszowa, Sędziszowa Młp., Tyczyna, Wojtkowej i Zarzecza.

Uczniowie naszej szkoły w składzie: Filip Birnbach, Gabriel Gryniewicz, Helena Kowalczyk, Wojciech Walicki, Milena Wit 18 czerwca br., na scenie teatru zaprezentowali się w etiudzie pod tytułem „Zawiszacy”, którą wcześniej przygotowywali pod czujnym okiem Karola Kadłubca – aktora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Jury w składzie: 

– Iwona Bereś – Starszy wizytator – koordynator ds. wdrażania podstaw programowych oraz koordynator doradztwa metodycznego w Podkarpackim Kuratorium Oświaty,
-Magdalena Mróz – Główny specjalista w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
– Jan Nowara – Dyrektor Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
postanowiło przyznać naszym uczniom nagrodę zespołową:

– za przejmujący obraz historii dla w etiudzie pt. „Zawiszacy” pod opieką artystyczną Karola Kadłubca,

Ponadto Jury w swojej indywidualnej kreacji zachwyciła: Helena Kowalczyk.

Opiekę nad uczniami w szkole sprawowały: Dorota Czajkowska-Guszta, Barbara Nepelska-Walicka, Maria Żaczek.

Uczniom serdecznie gratulujemy.

Serdecznie dziękujemy Panu Karolowi Kadłubcowi za wspaniałą opiekę oraz cudowne kreacje naszych uczniów.

Dziękujemy także Rodzicom naszych dzieci.

zobacz zdjęcia

17 czerwca 2021 roku zostały ogłoszone wyniki  XVII Grand Prix „Recytator Roku 2021”- online.
Konkurs skierowany był do wytypowanych laureatów konkursów recytatorskich organizowanych przez Miejski Dom kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie w sezonie artystycznym
2020/2021.

Jury doceniło występy naszych uczniów i przyznało:

I miejsce – Milenie Wit – klasa III a ( opiekun P. Maria Żaczek)
wyróżnienia: Filipowi  Birnbachowi- klasa III a ( opiekun P. Maria Żaczek) oraz Gabrielowi Gryniewiczowi klasa VII c  (opiekun P. Dorota Czajkowska Guszta).

To ogromny sukces. Dość powiedzieć, że w tym konkursie nie było kategorii wiekowych i najmłodsi uczniowie rywalizowali z licealistami.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć w nowym roku szkolnym.

Olimpiada „OLIMPUSEK” przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Przebiegła w dwóch sesjach. W sesji zimowej polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na klasy. Treść testów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej,  społeczno -przyrodniczej i matematycznej. Oprócz sprawdzianu zintegrowanego odbył się także sprawdzian z j. angielskiego.  W pierwszej edycji wzięło udział 17 uczniów.

więcej na: http://sp-oleszyce.pl/konkursy/

XXX lat temu wszystko się zaczęło…

To było wielkie wydarzenie nie tylko dla naszej szkoły, lecz także dla całego naszego regionu. Nasza szkoła jako pierwsza na Podkarpaciu i siódma w Polsce, otrzymała zaszczytne imię Jana Pawła II.

 

XXX lat minęło – prezentacja

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostanie na zawsze”. 
Jan Paweł II

Jan Paweł II – Podróżnik i Orędownik Nadziei na trudne czasy  – oczami naszych uczniów

Chcąc uczcić XXX rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II zorganizowaliśmy wśród uczniów konkursy: klasy I-III konkurs plastyczny Jan Paweł II – Podróże, klasy IV-VIII konkurs plastyczno-literacki Jan Paweł II – Orędownik Nadziei na trudne czasy.
więcej na: http://sp-oleszyce.pl/konkursy/

Podskocz raz szczęście złap.
Nie płacz już, uśmiech złóż.
Smutki zaraz miną, łezki gdzieś odpłyną.

Jak co roku w Szkole Podstawowej przedszkolaki organizują Wielkie Święto z okazji Dnia Mamy i Taty.  Jest ono wyjątkowe, ponieważ zbiega się z Dniem Dziecka oraz obchodami rocznicowymi, które przeżywają wszyscy uczniowie wraz z dyrekcją, gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły.

więcej na: http://sp-oleszyce.pl/uczniowie/

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.