Oleszyce, dnia 7 grudnia 2021r.

Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie „Na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego programu na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, odbytej w dniu 7 grudnia 2021r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego (Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach)

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 23 000,00 zł
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminami wykonania

 

lp.

Nazwa

Adres

Cena brutto

Termin wykonania

1

KTR-SYSTEM KRZYSZTOF WALICKI

UL. RYNEK 1, 37-630 OLESZYCE

22 794.97 zł.

7 dni

2.

.

     

3.

       

4.

       

                                                                                                                                                                       Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Oleszycach

mgr Agata Adamska

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content