Drodzy Rodzice! 

Aby zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo w naszej szkole, ustaliliśmy zasady funkcjonowania placówki w okresie epidemii koronawirusa – COVID-19: 

 1. Uczniowie klas I-III oraz oddziału przedszkolnego rozpoczynają zajęcia o 7.45, uczniowie pozostałych klas o 8.00. 
 2. Zaleca się, aby uczniowie klas I-III oraz oddziału przedszkolnego przychodzili do szkoły najwcześniej o 7.30, pozostali najwcześniej o 7.45.  Nie dotyczy uczniów dojeżdżających i korzystających z zajęć świetlicowych. 
 3. Nauka w szkole odbywać się będzie w miarę możliwości w jednej klasie. Dzieci z klas młodszych będą wychodzić na przerwy rotacyjnie, by uniknąć tłoku w toaletach i na korytarzach. 
 4. Podczas przebywania na przerwach, przechodzenia z klasy do klasy lub do innych części szkoły zalecamy zakładanie przez dzieci maseczek lub przyłbic według indywidualnych potrzeb. Środki te rodzice mogą zakupić z własnych pieniędzy. Szkoła zapewnia środki dezynfekujące przy wejściach do szkoły, na świetlicy szkolnej i stołówce, a także w bibliotece.  
 5. Wejście do szkoły odbywa się poprzez drzwi od szatni klasy I-V oraz oddział przedszkolny, oraz przez drzwi od strony „gimnazjum” klasy VI-VIII. Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk (mycie rąk)W przestrzeniach wspólnych zachowują dystans społeczny. 
 6. Dzieci wchodzą do szkoły bez rodziców. Rodzice mogą poruszać się jedynie  w oznaczonej strefie przebywania. Zaleca się załatwianie niezbędnych spraw poprzez środki komunikacji zdalnej (telefon, e-mail, e-dziennik). Jeśli załatwienie sprawy wymaga obecności rodzica, prosimy o zachowanie niezbędnego dystansu, zdezynfekowanie rąk i noszenie maseczki.  
 7. Zaleca się kontakt z wychowawcą lub nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.  
 8. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej udają się do niej przed i po zakończeniu zajęć i pozostają pod opieką wychowawcy świetlicy. Wychowawca świetlicy przypomina dzieciom o dezynfekcji rąk (myciu rąk) i innych zasadach bezpieczeństwa 
 9. Na stołówce szkolnej uczniowie zachowują dystans w kolejce do okienka. Przy stoliku może jeść obiad wyznaczona liczba osób. Po zjedzeniu uczniowie natychmiast opuszczają stołówkę i udają się pod swoja klasę.   
 10. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły zabawek, innych przedmiotów. Korzystają wyłącznie z własnych przyborów.  
 11. Bezwzględnie nie wolno posyłać do szkoły dziecka, które ma objawy infekcji –  katar, kaszel, temperaturę, biegunkę lub inne. Nie może przychodzić do szkoły dziecko znajdujące się na kwarantannie, w izolacji lub dziecko rodzica/członka rodziny zamieszkującego wspólnie w takiej sytuacji. 

Jednocześnie informujemy, że 1 września nie odbędzie się Msza Święta rozpoczynająca rok szkolny oraz spotkanie ogólne dla wszystkich uczniów i rodziców. W tym dniu uczniowie spotykają się z wychowawcami klas o godzinie 8.00, (wszyscy uczniowieodwóz uczniów dojeżdżających około godziny 10.00. 

Uczniów klas I oraz oddziału przedszkolnego zapraszamy na rozpoczęcie w hali widowisko-sportowej i sali gimnastycznej. Wejście przez salę i halę wyznaczonymi drzwiami. 

Pozostali uczniowie przez wyznaczone/przypisane wejścia do sal podanych poniżej. 

Przydział wychowawstw i sal w roku szkolnym 2020/2021: 

Lp.   Nazwisko imię  klasa  Sala stała dla oddziału 
1. Czajkowska Anna  IV b  102/ I p. SP 
2. Furgała Tymoteusz  V a  104/I p. SP 
3.  Grad Elżbieta  I a  13/parter SP 
4.  Gryniewicz Janusz   VI b  131/I p. G 
5. Hamułka-Bosak Anna  V b  121/I p. G 
6. Jabłońska-Kurdziel Anna  VII c  204/ II p. G 
7. Kisała Renata  VI a  123 /I p. G 
8. Mulińska Danuta  VII b  207/II p. G 
9. Nawrot Elżbieta  I b  202/II p. SP 
10. Ozimek Elżbieta   0 14 /parter SP 
11. Rokosz Waldemar  VIII b  203/ II p. G 
12. Rubin Marian   VII a  202/ II p. G 
13.  Sikora Renata  II b  201/II SP 
14. Sopel Krystyna  II a  11/ parter SP 
15.  Wójciak Alicja  III b  204/II p. SP 
16. Zawitkowska Barbara    VIII a  201/II p. G 
17. Zdeb-Kwiatkowska Małgorzata  IV a  12/parter SP 
18. Żaczek Maria  III a  203/II P. SP 

 

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content