Gmina Oleszyce realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2004 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działania 9.2 Poprawa Jakości Kształcenia Ogólnego

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content