Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy szkoły!

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 oraz na podstawie rozporządzenia rady ministrów z dnia 28 października 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, przebywając w przestrzeniach wspólnych szkoły mają obowiązek noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Ponadto Uczniowie mają obowiązek przebywania podczas przerw międzylekcyjnych w strefach dla nich wyznaczonych oraz korzystać ze stołówki szkolnej i biblioteki zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Proszę o ich przestrzeganie.
Rodzice oraz osoby nie będące pracownikami szkoły nie mogą przebywać w szkole poza miejscami dla nich przeznaczonymi.
Proszę Wszystkich o przestrzeganie obowiązujących na terenie szkoły procedur bezpieczeństwa.

Dbajmy o siebie i innych!

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content