Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach informuje o terminach rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023.

Karty zgłoszenia dziecka i deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego będą dostępne do pobrania w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.30 oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego wypełniają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie od 9 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r.
Rodzice dzieci, które nie są objęte wychowaniem przedszkolnym w bieżącym roku szkolnym wypełniają kartę zgłoszenia w terminie od 23 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.
Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do klasy pierwszej składają deklarację przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w terminie od 4 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r.
Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Na wszystkich dokumentach rekrutacyjnych wymagane są podpisy obydwojga rodziców/prawnych opiekunów.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content