„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi”

/ św. Jan Paweł II /

 

Regulamin

Konkursu Literackiego „Złóż życzenia- Świętemu Janowi Pawłowi II”

dla uczniów klas I-VIII  Szkoły Podstawowej w Oleszycach

Konkurs organizowany jest w związku z przypadającą w 2020 roku setną rocznicą urodzin Jana Pawła II. Ma być przede wszystkim refleksją do pogłębienia wśród dzieci i młodzieży pamięci
o Świętym Janie Pawle II – patronie naszej szkoły. Konkurs ma na celu wskazać młodym ludziom, że Święty Jan Paweł II jest ciągle obecny w naszych sercach i chcemy Go mieć ciągle w pamięci.

Celem konkursu jest promowanie młodych talentów, wyłowienie uczniów uzdolnionych literacko, którzy w ciekawy sposób złożą życzenia naszemu Patronowi.

Tematyka konkursu:

Kategoria klas I-VIII- napisanie ciekawych , oryginalnych życzeń dla Ojca Świętego na zrobionych własnoręcznie kartkach, w dowolnej technice i w dowolnym formacie (max A3).

Zasady uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII. Każdy uczeń, uczestniczący w konkursie wykonuje jedną kartkę. Prace należy dostarczyć do dnia 15 maja (klasy I-III do wychowawców klas, klasy IV-VIII do nauczycieli polonistów). Na odwrocie kartki należy umieścić imię i nazwisko uczestnika, klasę.

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:

  1. Organizator powoła komisję konkursową, która oceni kartki w trzech kategoriach wiekowych; klasy I-III, IV-VI, VII-VIII, wyłoni laureatów, przyzna nagrody i wyróżnienia.
  2. Ważnym kryterium podczas oceny prac będzie samodzielność ich wykonania.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystego apelu z okazji rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II pod koniec maja.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content