OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  PLASTYCZNY

„Zwiedzamy Polskę z Janem Pawłem II”

Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Konkurs jest inspirowany życiem i działalnością Świętego Jana Pawła II. Ma na celu pogłębienie wśród uczniów wiedzy o życiu i działalności Papieża oraz pobudzenie uczniów do naśladowania Go w codziennym życiu.

Cele konkursu: 

  1. Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.
  2. Przybliżenie postaci Wielkiego Polaka i jego związku z Ojczyzną.

3.Propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania polskimi szlakami Jana Pawła II.

  1. Promocja talentów, rozbudzanie wyobraźni plastycznej  uczniów.

Zasady uczestnictwa: 

–  Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem: „Zwiedzamy Polskę z Janem Pawłem II”

–  Format prac: A3. 

– Forma i technika: technika płaska, wykonanie: farby.

–  Praca musi być wykonana indywidualnie  i samodzielnie (prace zbiorowe i niesamodzielne  nie będą brane pod uwagę).

 Prace zostaną ocenione w trzech grupach wiekowych: 

I grupa: kl. I – III

II grupa: kl. IV – VI

III grupa: kl. VII -VIII

 Powołana przez organizatora komisja weźmie pod uwagę: 

– zgodność z tematyką konkursu,

– oryginalność spojrzenia autora na tematykę,

– walory artystyczne,

– samodzielność wykonania pracy.

 

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Prace wraz z oświadczenie należy składać w szkolnej bibliotece do 5 listopada 2020r.

Zapraszamy

szczegóły znajdziesz tutaj:

https://docs.google.com/document/d/1D_TTXv3EuVPxzp7vLvG9VDxFwwBo_lF_210FVhTHkbw/edit?usp=sharing

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content