IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”

W bieżącym roku szkolnym odbyła się IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” pod hasłem „Przyszłość Polski i Europy w twoich rękach – Jaką przyszłość wybierzesz?”. Konkurs organizowany jest przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, Szkołę Podstawową w Cieplicach przy współpracy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Cieszymy się niezmiernie, że uczeń naszej szkoły,

Jakub Olejnik z klasy VIII a, został w tym konkursie laureatem I miejsca.

Serdecznie gratulujemy sukcesu i zachęcamy gorąco innych uczniów do startu
w różnorodnych konkursach w następnych latach.

Opiekunem naszego laureata był Pan Tymoteusz Furgała.


„Krzyże i kapliczki na terenie Gminy Oleszyce”

W bieżącym roku szkolnym odbył się wewnątrzszkolny konkurs historyczny pod hasłem:

„Krzyże i kapliczki na terenie Gminy Oleszyce”

W konkursie wzięło udział 19 uczestników. Zaangażowanie tematyką konkursu było olbrzymie. Uczestnicy dotarli do wielu świadków historii, z którymi przeprowadzili wywiady, własnoręcznie wykonali fotografie krzyży i kapliczek przydrożnych, a nawet zajęli się tłumaczeniem, ledwo już widocznych na krzyżach, napisów z języków obcych.

Komisja po naradzie postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników konkursu wysokimi cząstkowymi ocenami  z historii, jak również przyznać miejsca:

Laureaci 1 miejsca:

– Stupak Maja  – VI a

– Bosak Mateusz – VI a

– Paryniak Rafał – VI b

– Zawitkowska Urszula – VI c

Laureaci 2 miejsca:

– Bosak Bartosz – V a

– Czura Jakub – V a

– Bosak Michał – VI a

– Wajs Amelia – VI a

– Żurawel Zuzanna – VI a

– Hulak Amelia – VI a

– Czerniak Jakub – VI b

– Hałucha Judyta – VI c

– Młodowiec Mikołaj – VI c

– Kornaga Wiktor – VI c

– Ozimek Karolina – VII a

– Grochowicz Klaudia – VII a

– Kornaga Oliwia – VIII a

Laureaci 3 miejsca:  

– Szałaj Daniel – VI a

– Szałaj Wiktoria – VIII a

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz ogromne zaangażowanie.


Z wielką przyjemnością informujemy, że uczeń naszej szkoły, Patryk Komenda (VIII b), decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z dnia 11 marca 2020 roku
uzyskał tytuł laureata z Przedmiotowego Konkursu z Historii.

Opiekunem ucznia był Pan Tymoteusz Furgała.

Cieszymy się i serdecznie gratulujemy sukcesu.


„CHWYĆ BYKA ZA ROGI”

Cieszymy się, że w II Ogólnopolskim Konkursie Ortograficzno- Plastycznym  CHWYĆ BYKA ZA ROGI   zorganizowanym przez Zespół Szkół w Żębocinie nasi uczniowie:

 Michał Czajkowski i Adrian Pelczarski z klasy VI b zajęli w tym konkursie ex aequo I miejsce  w kategorii klas VI- VIII.

Wykonali oni plakaty ortograficzne promujące zasady ortograficzne i namawiające do nauki ortografii.

Na konkurs wpłynęło z całej Polski 605 prac.  Michałowi i Adrianowi serdecznie gratulujemy, a wszystkich uczniów naszej szkoły zachęcamy do nauki ortografii.

Opiekun konkursu  p. Bernadeta Brzyska.

Zwycięskie plakaty ortograficzne promujące zasady ortograficzne:

 

wyk. Adrian Pelczarski

 

wyk. Michał Czajkowski

Alicja Kurdziel i Patryk Komenda

w finale konkursu „Wiedzy o Biblii i Kościele”

    W dniu 30 stycznia 2020 roku 39 uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych (kategoria I) oraz 47 uczniów z klas VII-VIII szkół podstawowych (kategoria II) uczestniczyło w etapie powiatowym XXVII Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele „Eucharystia chlebem życia”.

     Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 15 uczniów z kategorii I. Wśród nich jest nasza uczennica Alicja Kurdziel z kl. VIb . W kategorii II w gronie 22 finalistów jest Patryk Komenda uczeń klasy VIIIb, który w punktacji osiągnął drugi najlepszy wynik. Uczniów do konkursu przygotowuje p. Monika Jezuit.

Gratulujemy i życzymy tytułu laureata podczas majowego finału w Zamościu!


Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie

Organizator Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „HEJ PRZYGODO” – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu wyróżniła pracę

Rafała Paryniaka z klasy 6b

Przedmiotem konkursu było wykonanie ilustracji tematycznie związanej z bohaterami książek przygodowych.


„Zachować dla przyszłości – II wojna światowa w Naszej pamięci”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w fotograficznym konkursie historycznym
„Zachować dla przyszłości – II wojna światowa w Naszej pamięci” zorganizowanym przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Rzeszowie.

Niezmiernie cieszymy się, że nasza uczennica Zuzanna Żurawel (klasa VI a) zajęła w tym konkursie III miejsce w kategorii szkół podstawowych.

Wystawa pokonkursowa wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac, połączona
z wręczeniem nagród, odbędzie się 11 stycznia 2020 roku w Archiwum Państwowym
w Rzeszowie.

Serdecznie gratulujemy uczennicy oraz jej opiekunowi Panu Tymoteuszowi Furgale.


XXII edycja konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”

W piątek (6 grudnia 2019 roku) odbyło się uroczyste podsumowanie XXII edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości” zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie, Urząd Miasta Lubaczów, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, w którym wzięli udział również uczniowie naszej szkoły.

Wyboru najlepszych prac z różnych kategorii dokonało profesjonalne jury, osoby bezstronne niezwiązane z żadną szkołą. Byli to historycy z naszego regionu oraz lokalni plastycy
i fotograficy.

Po dokonaniu oceny kompletów zdjęć (prace fotograficzne) werdyktem komisji

 • 2 miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł zdobyła Maja Mróz
  (klasa VII b) za komplet fotografii pt. „Cerkiew pw. św. Onufrego w Oleszycach”.

Komisja przyznała dwa równorzędne trzecie miejsca:

 • 3 miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł zdobyła Paula Mazur
  (klasa VII a) za komplet fotografii pt. ?Cerkiew w Borchowie?,
 • 3 miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł zdobyła Patrycja Mazur (klasa VII a) za komplet fotografii pt. „Cerkiew w Borchowie”.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Gabriel Borysowicz (klasa (VII a) za pracę pt. „Cmentarz Żydowski”,
 • Oliwia Grabik (klasa VII b) za pracę pt. „Greckokatolicka Cerkiew pw. św. Onufrego w Oleszycach”.

Opiekunem uczniów w kategorii prac fotograficznych była Pani Renata Kisała.

Po dokonaniu oceny prac historycznych i analizie punktacji okazało się, że

 • 2 miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł zdobył Patryk Komenda (klasa VIII b) za pracę „Żywa historia i dzień dzisiejszy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie”,

zaś wyróżnienia otrzymały:

 • Justyna Cichocka i Angelika Wójcik (klasa VIII b) za pracę „Jest się czym pochwalić – Nadleśnictwo Oleszyce”.

Opiekunem uczniów w kategorii prac historycznych był Pan Tymoteusz Furgała.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym oraz ich opiekunom
za godne reprezentowanie szkoły i życzymy dalszych sukcesów w innych konkursach.


Powiatowy Konkurs Historyczny „Dziedzictwo. Dzieje i kultura powiatu lubaczowskiego”

W piątek (29 listopada 2019 r.) w budynku Muzeum Kresów w Lubaczowie odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny „Dziedzictwo. Dzieje i kultura powiatu lubaczowskiego”. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Wrzesień 1939 roku w powiecie lubaczowskim”.   

Konkurs pod patronatem Starosty Lubaczowskiego został zorganizowany przez Muzeum Kresów w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej.

Do etapu finałowego przystąpiła młodzież z ośmiu szkół podstawowych z terenu powiatu lubaczowskiego. Nasza szkoła reprezentowana była przez 3 uczestników.

Etap powiatowy odbył się w dwóch sekwencjach: „Na szlaku wystaw muzealnych”,
gdzie uczestnicy rozwiązywali zadania polegające na samodzielnej pracy z planem Muzeum
i z ekspozycją muzealną oraz „Quiz”, w którym uczestnicy odpowiadali na  pytania dotyczące wydarzeń, jakie miały miejsce we wrześniu 1939 r. na terenie powiatu lubaczowskiego.

Nasi uczniowie, na koniec rywalizacji, zdobyli wysokie miejsca:

laureatem II miejsca została Izabela Maciąg – klasa VIII b,

laureat III miejsca został Patryk Wawreńczuk – klasa VIII b.

Finalistą konkursu został Jakub Olejnik – klasa VIII a.

Uczniów do konkursu przygotował Pan Tymoteusz Furgała.

Cenne nagrody rzeczowe, książki oraz dyplomy pamiątkowe wręczyli zwycięzcom Tomasz Róg – dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, Piotr Zubowski – dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Marek Małecki – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej.

     Naszym nagrodzonym uczniom i opiekunowi serdecznie gratulujemy.


NAGRODA W KONKURSIE PLASTYCZNYM

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na ilustrację do wiersza Wandy Chotomskiej pt. „Bańkowice Mydlane”  wzięli udział uczniowie naszej szkoły.

Nagroda została przyznana w kategorii I – / przedszkola/   MAI ZAWITKOWSKIEJ z grupy „0” – op. p. Elżbieta Ozimek, która zdobyła 2 miejsce.

Wcześniej został przeprowadzony w bibliotece szkolny etap tego konkursu.

Gratulujemy


„Kresowe Wspomnienia”

16 września 2019 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie nastąpiło uroczyste podsumowanie konkursu literackiego „Kresowe Wspomnienia”.

Komisja oceniała prace napisane przez młodzież prozą na podstawie relacji świadków. Głównym celem konkursu było ocalenie od zapomnienia losów i wspomnień Polaków zmuszonych do opuszczenia swoich rodzinnych domów na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1942- 1947.

Jury w składzie: Teresa Świeboda-Szydło – przewodnicząca, Bożena Gorczyca i Danuta Kacprzak (członkinie) postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. W tym gronie nie zabrakło oczywiście naszych tegorocznych absolwentów:

I miejsce zajęła Julia Maciąg za pracę pt. „A droga wiodła na Zachód” (opiekun P. Tymoteusz Furgała),

III miejsce zajęła Weronika Żaczek za pracę pt. „Kresowe wspomnienia” (opiekun P. Teresa Pruchnik).

Triumfatorzy otrzymali nagrody książkowe i pieniężne.

Dodatkowo, wyróżnienie otrzymał Jarosław Mazurkiewicz za pracę pt. „Historie i osobiste dramaty ludzi z Kresów w cieniu konfliktu polsko-ukraińskiego” (opiekun P. Tymoteusz Furgała), a dyplom i podziękowanie za udział odebrał Marcin Muliński

za pracę pt. „Kresy z opowiadań dziadka” (opiekun P. Teresa Pruchnik).

Podziękowania za przygotowanie uczestników konkursu oraz osiągnięcia uczniów otrzymali również ich opiekunowie.

Wszystkim naszym uczestnikom konkursu i ich opiekunom serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za piękną promocję naszej szkoły w lokalnym środowisku.


Podsumowanie II Gminnego Konkursu Matematycznego „Matematyka jest ok.”

Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki ze Szkoły Podstawowej w Oleszycach we współpracy z nauczycielami matematyki ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Starych Oleszycach. Celem konkursu jest podnoszenie matematycznych umiejętności, rozwijanie zainteresowań i predyspozycji uczniów oraz uaktywnienie ich w zakresie rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych szkół. Konkurs składał się z dwóch etapów: I – szkolnego i II – gminnego oraz został przeprowadzony w dwóch kategoriach:  klasy IV i klasy V

W pierwszym etapie, który odbył się 23 maja 2019 r.  roku startowało 23 czwartoklasistów  oraz 23 uczniów klas V. Do drugiego etapu komisja zakwalifikowała po 16 uczniów w każdej z kategorii. Wśród czwartoklasistów zakwalifikowało się:   9 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Oleszycach, 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Starych Oleszycach i 3 uczniów ze szkoły Podstawowej w Zalesiu. Wśród piątoklasistów:  11 uczniów – SP Oleszyce, 1 uczeń – SP Stare Oleszyce, 4 uczniów – SP Zalesie.

Finał konkursu (II etap) odbył się 12 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Oleszycach. Do konkursu przystąpiło 13 czwartoklasistów i 15 uczniów klas piątych. Komisja konkursowa w składzie: Danuta Mulińska, Magdalena Żaczek i Janusz Gryniewicz zgodnie z regulaminem wyłoniła zwycięzców:

I miejsce Filip Kalmuk – klasa IV SP Stare Oleszyce – 37 pkt.,- opiekun Monika Kisała

II miejsce Kacper Młodowiec – klasa IV SP Oleszyce – 26 pkt.,- Janusz Gryniewicz

III miejsce Patrycja Puk – klasa IV  SP Zalesie – 23 pkt., – Alina Gołas

I miejsce Mikołaj Młodowiec – klasa V c SP Oleszyce – 43 pkt., – opiekun Magdalena Żaczek

II miejsce Judyta Hałucha – klasa V c SP Oleszyce – 28 pkt., opiekun Magdalena Żaczek

III miejsce Alicja Kurdziel – klasa V a SP Oleszyce – 27 pkt., – opiekun Danuta Mulińska


KOLEJNE SUKCESY UCZNIÓW!

Z okazji obchodzonej XX Rocznicy Nadania Szkole im. Jana Pawła II, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bełżcu zorganizował konkurs literacki pt. „Święty Jan Paweł II”, w którym udział wzięli również uczniowie naszej szkoły. Zadaniem konkursowym uczniów klas I-VII było napisanie listu do Jana Pawła II, a uczniów klas VIII i III gimnazjum rozwinięcie myśli Jana Pawła II  w formie rozprawki lub eseju.

Udział naszych uczniów zakończył się sukcesem! 30 maja 2019r. delegacja naszej szkoły, uczestnicząca w uroczystościach odebrała nagrody. Oto wyniki:

W kategorii klas I – III:

I miejsce – Michał Uszkowski (opiekun E. Nawrot)

II miejsce – Wojciech Walicki (opiekun M. Żaczek)

Wyróżnienie –  Filip Birnbach  (opiekun M. Żaczek)

W kategorii klas IV – VII:

            II miejsce – Michał Bosak (opiekun B. Brzyska)

           Wyróżnienie –  Oliwia Grabik (opiekun T. Pruchnik)

                                       Maja Stupak (opiekun B. Brzyska)

W kategorii klas VIII i III gimnazjum:

            II miejsce – Natalia Dobosz (opiekun T. Pruchnik)

Wyróżnienie – Karol Kubala (opiekun B. Brzyska)

Organizatorom dziękujemy, a nagrodzonym gratulujemy!


SUKCES W KONKURSIE LOGOPEDYCZNYM!

              W dniu 23.05.2019r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaczowie rozstrzygnęła VI Powiatowy Konkurs Logopedyczny pt. „Stwórz obraz lub opisz  w słowach by pokazać jak piękna lecz trudna jest polska mowa”.  Wśród nagrodzonych prac znalazły się także prace naszych uczniów:

 • W kategorii praca plastyczna:

I miejsce – Rafał Paryniak

 • W kategorii praca literacka:

I miejsce – Mateusz Bosak – „Przyzwoity koci dzień”

Wyróżnienie – Wojciech Walicki –  „Polska mowa”

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


„w mieście kresowym do którego nie wrócę…
w moim mieście dalekim do którego nie wrócę…”

Herbert

 

W bieżącym roku pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Lubaczowskiego został zorganizowana I edycja Powiatowego Konkursu Literackiego pod tytułem
„Kresowe Wspomnienia”
, której organizatorami są: Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Lubaczowie, Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie i Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.

Konkurs miał charakter literacki, a prace powstawały na podstawie relacji świadków wydarzeń lub ich potomków, którzy w latach 1942 -1947 zostali przez zawieruchę wojenną zmuszeni do opuszczenia rodzinnych stron na Kresach Południowo-Wschodnich
II Rzeczypospolitej i wyjazdu w nieznane. Uczniowie naszej szkoły chętnie wzięli w tym konkursie udział.

Wszyscy uczestnicy, jak i ich opiekunowie, z niecierpliwością czekali na wyniki konkursu. Po ich ogłoszeniu, jako zbiorowość szkolna, czujemy się dumni z naszych koleżanek i kolegów.

Laureatem 1 miejsca została Julia Maciąg z klasy III a (oddział gimnazjalny) – opiekunem jest Pan Tymoteusz Furgała.

Laureatem 3 miejsca została Weronika Żaczek z klasy VIII a – opiekunem jest Pani Teresa Pruchnik.

Wyróżnienie otrzymał Jarosław Mazurkiewicz z klasy III c (oddział gimnazjalny) – opiekunem jest Pan Tymoteusz Furgała.

Za udział w konkursie, piękną pracę i walkę o nagradzane miejsca dziękujemy też Marcinowi Mulińskiemu z klasy VIII a.

Uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy. Oficjalne i uroczyste zakończenie
I edycji konkursu, jego podsumowanie oraz nagrodzenie laureatów i uczestników nastąpi
17 września 2019 roku.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a szczególnie nagrodzonym laureatom i ich opiekunom.


Sukcesy plastyczne naszych uczniów

W czwartek 23 maja 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu edukacyjno – plastycznego „Las z mojej książki”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu lubaczowskiego. Organizatorami konkursu byli: Nadleśnictwo Lubaczów oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.

Celami konkursu było rozbudzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania lasem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, popularyzacja czytelnictwa oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.                                                                              Aż pięcioro naszych uczniów otrzymało nagrody i wyróżnienia:

w kategorii klas VII, VIII oraz III gimnazjalnej: III miejsce – Kacper Paryniakklasa VIII a

w kategorii klas IV- VI:
I miejsce: Michał Bosak – klasa V a
II miejsce: Mateusz Bosak- klasa V a
III miejsce: Milena Skalij- klasa IV a

w  kategorii klas I-III:

wyróżnienie: Milena Wit – klasa I a

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy !

zobacz zdjęcia


Sukces uczniów na konkursie diecezjalnym 

        W Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu -Zaorendzie  9 maja 2019 r. odbyła się V edycja Diecezjalnego KonkursuZnam przesłanie Jana Pawła II”. Konkurs ma celu pogłębianie wiedzy na temat nauczania Świętego Jana Pawła II oraz motywowanie do realizowania Jego przesłania. Tematy wybranych homilii i przemówień papieskich zawierają także treści historyczne i patriotyczne.

     W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 27 uczniów z 10 szkół z terenu Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Naszą szkołę po szkolnych eliminacjach w kategorii klas IV- VI reprezentowali, Rafał Paryniak i Aleksandra Wojtak. W kategorii klas VII- VIII i III gimnazjum, Natalia Dobosz i Kacper Paryniak. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu zadań otwartych i zamkniętych dotyczących: w kategorii młodszej- Homilii w czasie Mszy Świętej beatyfikacyjnej z dnia 13 czerwca 1999 r. odprawionej w Warszawie, natomiast w kategorii starszej – Homilii w czasie nabożeństwa czerwcowego i beatyfikacji ks. Wincentego Frelichowskiego  ? Toruń, 7 czerwca 1999 r. oraz Homilii w czasie Mszy Świętej odprawionej na Błoniach w dniu 9 czerwca 1979 r. w Krakowie.

     Uczniowie naszej szkoły Natalia Dobosz zdobyła II miejsce, a Rafał Paryniak otrzymał wyróżnienie.

                               Uczniom gratulujemy. Powodzenia na kolejnych konkursach!!!


PATRYK KOMENDA

FINALISTĄ DIECEZJALNEGO KONKURSU

„WIEDZY O BIBLII I KOŚCIELE”

    Diecezjalny XXVI Konkurs Wiedzy o Biblii i Kościele ,,Życie w Chrystusie” organizowany jest przez Wydział Nauki  i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Patronat na Konkursem objął biskup diecezjalny Marian Rojek. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

   Pierwszy szkolny etap odbył się 15 listopada 2018 r. W naszej szkole brało w nim udział 8 osób. Do etapu powiatowego zakwalifikował się Patryk Komenda z kl. VIIb. Drugi etap konkursu miał miejsce w Tomaszowie Lubelskim gdzie 24 stycznia 2019 r., Patryk pomyślnie napisał test i przeszedł do etapu diecezjalnego. Znalazł się w gronie 22 uczniów spośród 51 piszących.

    Ostatni diecezjalny etap odbył się w budynku Kurii diecezjalnej w Zamościu 9 maja 2019r.,  gdzie Patryk Komenda ostatecznie otrzymał tytuł finalisty.

                             Patrykowi gratulujemy i życzymy sukcesów.

ZDJĘCIE


NAGRODY W PAPIESKIM KONKURSIE CZYTELNICZYM

9 maja 2019r. w zespole Szkół im. Jana Pawła II w Tereszpolu – Zaorendzie odbył się

V Konkurs Czytelniczy  „Znam przesłanie Jana Pawła II”

Wzięli w nim udział uczniowie reprezentujący naszą szkołę,  którzy wcześniej zostali wyłonieni na szkolnym etapie:
– w kategorii klas IV – VI   Aleksandra Wojtak z kl. VI b oraz Rafał Paryniak z klasy V b
– w kategorii klas VII, VIII i gimnazjum    Natalia Dobosz z kl. VIII a i Kacper Paryniak z kl. VIII a

Dyplomy uznania i nagrody w konkursie zdobyli:

NATALIA DOBOSZ – II miejsce
RAFAŁ PARYNIAK – wyróżnienie

Gratulujemy!

zobacz zdjęcia


Prace plastyczne naszych uczniów na wystawie  MIĘDZYNARODOWEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

„NASI SĄSIEDZI – PODNIEBNE  WARIACJE 2019” to tytuł IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego, na który 8 uczniów naszej szkoły przygotowało prace: Amelia Hulak, Julia Tarnawska, Amelia Wajs, Michalina Czajkowska, Adrian Pelczarski, Rafał Paryniak, Michał Bosak oraz Mateusz Bosak.

Do udziału w wystawie jury zakwalifikowało prace plastyczne:
– RAFAŁA  PARYNIAKA Z KL. 5
– MICHALINY  CZAJKOWSKIEJ Z KL. 6

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Nagrodzone prace


Nagroda i wyróżnienie u konkursie: „Najpierw była książka- bohaterowie popularnych animacji”.

W światowym Dniu Książki i Praw Autorskich zostały podane wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Najpierw była książka – bohaterowie popularnych animacji”, ogłoszonego przez Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie we współpracy z Fundacją ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, których prace były oceniane w dwóch kategoriach:
– klas i – III: Nikola Borkowska, Wiktoria Wewreńczuk oraz Michał Stupak
– klas : IV – VIII: Bartosz Bosak, Michał Bosak  oraz Rafał Paryniak

Organizatorzy konkursu docenili prace : MICHAŁA  BOSAKA z klasy 5a, który zdobył  I miejsce  oraz  RAFAŁA PARYNIAKA z klasy 5b, , który otrzymał wyróżnienie.

Gratulujemy!

 

Nagrodzone prace


4 i 5 kwietnia 2019 r. w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie odbył się  z XXIV Dziecięcy Konkurs Recytatorski Powiatu Lubaczowskiego ”Muzyka słowem malowana”. Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów:

 • w kategorii klas I – III – Filip Birnbach kl. I a ( opiekun P. Maria Żaczek),
 • w kategorii klas IV – VI – Helena Kowalczyk – kl. IV a ( opiekun P. Dorota Czajkowska) – Guszta) i Gabriel Gryniewicz kl. V c – (opiekun P. Dorota Czajkowska – Guszta),
 • w kategorii klas VII- VIII – Izabela Maciąg kl. VII b ( opiekun P. Romuald Kornaga).

Reprezentanci naszej szkoły, jak zwykle wypadli wspaniale. Jury doceniło ich aktorską dojrzałości oraz umiejętne oddanie emocji i po wysłuchaniu 48 recytacji przyznało:

I miejsce Filipowi Birnbachowi

II miejsce Gabrielowi Gryniewiczowi

III miejsce Helenie Kowalczyk.

Dla  Filipa jest to zarazem pierwszy tak duży sukces i  pierwszy występ o zasięgu powiatowym,  natomiast Gabryś i Helena mają już za sobą osiągnięcia ogólnopolskie w zakresie recytacji.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „PTAKI FRUWAKI”

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ptaki Fruwaki” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Jego celem było rozwijanie kreatywności oraz uczenie się bacznego obserwowania świata zwierząt – wykorzystując do tego m. in. atlasy, leksykony, poradniki.
Zadaniem uczniów było wykonanie w dowolnej technice plastycznej pracy twórczej przedstawiającej ciekawie ptaki.
Łącznie wpłynęło 42 prace.
Przeprowadzono szkolny etap konkursu – wyróżnione prace przesłano  do Organizatora Konkursu.
Dziękujemy za liczny udział w konkursie!


XXI edycja konkursu „Wiem Wszystko o Mojej Miejscowości”

W piątek (25 stycznia 2019 r.) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie odbyło się uroczyste podsumowanie XXI edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”. Tegoroczna edycja miała na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pogłębianie znajomości historii regionu z okresu walk o niepodległość i procesów kształtowania się polskiej państwowości na naszym terenie, dokumentowanie przedsięwzięć realizowanych w powiecie lubaczowskim z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku na konkurs wpłynęło 65 prac (9 historycznych,
40 plastycznych, 16 kompletów zdjęć).

Jak co roku uczniowie naszej szkoły również wzięli w nim udział, ale laureatami oraz wyróżnionymi zostali tylko uczniowie klas gimnazjalnych. Zaznaczyć należy, że nasza uczennica – Aleksandra Janczura – jako jedyna ze wszystkich uczestników brała udział
w każdej kategorii konkursu.

W kategorii fotografia 2 miejsce zajęła – Aleksandra Janczura (nagroda finansowa
w wysokości 150,00 zł.) za komplet fotografii pt. „100 lat niepodległości” wykonany pod kierunkiem Pani Renaty Kisały, zaś wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała Emilia Grabiec za pracę pt. „Cmentarz żołnierzy”- pod kierunkiem Pana Tymoteusza Furgały.

Nasi uczniowie w kategorii historia zdobyli aż cztery równorzędne 3 miejsca:
Justyna Rokosz, Wiktoria Frącik za pracę „Pokażę Wam jak Polak walczy i umiera” (nagroda finansowa w wysokości 200,00 zł),
Karol Kubala, Bartłomiej Knap za pracę „Droga do niepodległości w powiecie lubaczowskim” (nagroda finansowa w wysokości 200,00 zł),
Aleksandra Janczura, Joanna Harasymowicz za pracę „Walki o Lubaczów”
(nagroda finansowa w wysokości 200,00 zł),
Natalia Mróz, Julia Klojzy za pracę „Wojna polsko-ukraińska”-
(nagroda finansowa w wysokości 200,00 zł).

Opiekunem w/w uczniów jest Pan Tymoteusz Furgała.

Wyróżnienie w kategorii prace plastyczne otrzymała Aleksandra Janczura, której opiekunem jest Pani Renata Kisała.

Wszyscy laureaci otrzymali również dyplomy, książki oraz kubki promocyjne.

Wszystkim nagodzonym serdecznie gratulujemy, a do udziału w kolejnej edycji konkursu zapraszamy pozostałych uczniów naszej szkoły.

zobacz zdjęcia


 

Konkurs językowo-plastyczny „My town”

Został rozstrzygnięty szkolny etap międzynarodowego konkursu językowo-plastycznego ‚My town”. Wyróżniono albumy wykonane przez następujących uczniów:
 w kategorii I
1 miejsce – Bartosz Bosak z klasy 4a
2 miejsce – Jakub Czura z klasy 4a

w kategorii II

1 miejsce – Kacper Paryniak z klasy 8a
2 miejsce  – Zuzanna Bogusz z klasy 5c
3 miejsce – Oliwia Sopel z klasy 4b

Zgodnie z regulaminem do kolejnego etapu zostały zakwalifikowane albumy uczniów, którzy zdobyli dwa pierwsze miejsca.

 


Powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem „Łowiectwo w moich oczach”

19 grudnia 2018r. uczniowie naszej szkoły odebrali dyplomy  oraz nagrody przyznane w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem „Łowiectwo w moich oczach”, który został zorganizowany przez Nadleśnictwo Lubaczów oraz Stowarzyszenie Łowieckie Cietrzew..Doceniono prace uczniów w dwóch grupach wiekowych:
1 miejsce zdobył RAFAŁ PARYNIAK z klasy 5b , wyróznienia: otrzymali: MICHAŁ  BOSAK z klasy  5a, MICHAŁ CZAJKOWSKI  z klasy 5b, i MICHALINA CZAJKOWSKA z klasy 6b / w grupie III dla klas 4 – 6 sp/
– wyróżnienie otrzymał  również KACPER PARYNIAK  z klasy 8a /w grupie IV dla klas 7 – 8 sp oraz gimnazjów/

zobacz zdjęcia


„Looking for talents” – IX edycja konkursu recytatorskiego

5 grudnia 2018 r. w auli Zespołu Szkół w Oleszycach odbyła się IX edycja konkursu recytatorskiego Looking for talents. W konkursie wzięło udział 37 uczniów ze szkół podstawowych i średnich powiatu lubaczowskiego. Uczestnicy recytowali w j. polskim i j. angielskim wiersze Marcina Świetlickiego ? znanego poety, prozaika, wokalisty rockowego.

Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów: Izabela Maciąg z klasy VII, Weronika Żaczek z klasa VIII oraz Justyna Rokosz i Paulina Kozimala z klasy  III gimnazjum.

Jurorzy uwzględniając dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretację utworu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny, przyznali:

II miejsce Weronice Żaczek (opiekun Anna Czajkowska)

III miejsce Izabeli Maciąg (opiekun Anna Czajkowska)

oraz wyróżnienie Justynie Rokosz (opiekun Anna Hamułka – Bosak)

Sukces jest tym większy, że ich doskonałą recytację doceniło jury, w skład którego  weszły  osoby z różnych środowisk: aktor z rzeszowskiego Teatru Przedmieście, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie oraz wieloletni nauczyciel języka angielskiego.

Uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 


Młodzi recytatorzy naszej szkoły

Uczniowie wrażliwi na słowo i oddający nimi swoje myśli i uczucia.

Wyróżnienie Heleny Kowalczyk uczennicy klasy IV a w etapie rejonowym podkarpackiego konkursu recytatorskiego Literatura i dzieci – Niezwykłe opowieści.

8 listopada odbyły się eliminacje powiatowe, w których Helenka zdobyła nominację do etapu rejonowego, a w nim zdobyła wyróżnienie. Recytowała legendę „Jurata królowa Bałtyku” autorstwa Magdaleny Grądzkiej.

W eliminacjach powiatowych wziął udział również Gabriel Gryniewicz. Zarówno Helena, jak i Gabryś wykazują się wysokim poziomem artystycznym i recytatorskim. Opiekunem uczniów była Dorota Czajkowska-Guszta

8 listopada ponadto odbył w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach konkurs poezji patriotycznej  w ramach akcji Oleszyce dla Niepodległej.

Uczestnicy konkursu oceniani byli w dwóch kategoriach: klasy młodsze I-III, klasy starsze IV-VIII. Kolejno nagrodzeni zostali:

– w grupie młodszej

I miejsce ex aequo: Milena Wit i Filip Birnbach (opiekun Maria Żaczek),

II miejsce: Malwina Bąk,

III miejsce: Aleksandra Łabędź

 i wyróżnienia: Laura Brudniak i Oliwia Jasińska,

– w grupie starszej

I miejsce ex aequo: Izabela Maciąg (opiekun Romuald Kornaga) i Gabriel Gryniewicz (opiekun Dorota Czajkowska-Guszta),

II miejsce: Agata Posobkiewicz (Bernadeta Brzyska),

III miejsce: Patrycja Powroźnik,

 i wyróżnienia: Oliwia Kuciel, Gabriela Salach, Maja Cierpisz, Michał Bosak, Mateusz Bosak, Mikołaj Młodowiec.

            Młodzi artyści zaprezentowali się bardzo profesjonalnie, dostarczając swymi występami wielu wrażeń zarówno jury, jak i zgromadzonej publiczności. Zachwycają dykcją i obyciem scenicznym. Tkwi w nich duży potencjał, co napawa radością.

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach.

zobacz zdjęcia


IZABELA MACIĄG

W OGÓLNOPOLSKIM FINALE

   Od kilku lat w diecezji zamojsko- lubaczowskiej odbywają się konkursy dotyczące życia bł. Karoliny Kózkówny organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Młodsi uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w kategorii plastycznej i plastyczno ? poetyckiej odnosząc duże sukcesy.  

   W tym roku po raz pierwszy konkurs ma rangę ogólnopolską i  jest pod hasłem ?Wierność błogosławionej Karoliny Kózki i męstwo św. Stanisława Kostki?. Dzieci klas I-VI przygotowały na konkurs prace plastyczne i wiersze. Dla uczniów klas VII, VIII i III Gimnazjum odbył się konkurs wiedzy.

   Po eliminacjach szkolnych naszą szkołę na etapie diecezjalnym reprezentowała Izabela Maciąg z kl. VIIb. W Zamościu 29 października Iza pisała test wiedzy wraz z ok. 140 osobami z całej diecezji. Uczennica zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego zdobywając 38 punktów na 45 możliwych. Był to 5 najlepszy wynik w tej kategorii, a Iza jest jedną z pięciu najmłodszych uczestniczek etapu ogólnopolskiego z naszej diecezji. Finał konkursu odbędzie się w Zamościu 19 listopada 2018 r. wtedy też rozstrzygnie się konkurs w kategorii plastycznej i poetyckiej.  

    Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów, a Izie gratulujemy tego co już osiągnęła i trzymamy kciuki za finał.  


Wyniki II edycji konkursu powiatowego
„Autorytet mojego regionu, autorytet mojego kraju”

W dniu 24 września 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach odbyła się II edycja konkursu powiatowego ku pamięci prof. Franciszka Misztala „Autorytet mojego regionu, autorytet mojego kraju…”.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół z terenu powiatu lubaczowskiego – łącznie
14 uczniów, w tym 3 uczniów z naszej szkoły z klasy III b (oddziały gimnazjalne):
Julia Klojzy, Paulina Kozimala, Damian Butyński. Uczestnicy musieli zmierzyć się z testem wiedzy na temat życiorysu prof. Franciszka Misztala, a także wykazać się kreatywnością
w pytaniu przygotowanym z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Laureatem I miejsca została nasza uczennica Julia Klojzy i tym samym obroniła tytuł uzyskany w ubiegłym roku. Wyróżnienia uzyskała Paulina Kozimala.

5 października 2018 roku w Lisich Jamach uroczyście obchodzono Dzień Patrona Gimnazjum prof. Franciszka Misztala. W trakcie uroczystości nasi „mistrzowie” otrzymali nagrody
za wspaniała postawę i osiągnięcia w konkursie. Uczniów do konkursu przygotował Pan Tymoteusz Furgała.

Wszystkim dziękujemy za rozsławianie imienia naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów w startach w innych konkursach.


Podsumowanie I Gminnego Konkursu Matematycznego „Matematyka jest ok.”

Organizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki ze Szkoły Podstawowej w Oleszycach we współpracy z nauczycielami matematyki ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Starych Oleszycach.

Celem konkursu było podnoszenie matematycznych umiejętności, rozwijanie zainteresowań i predyspozycji uczniów oraz uaktywnienie ich w zakresie rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych szkół.

Konkurs składał się z dwóch etapów: I – szkolnego i II – gminnego.  Był przeznaczony dla uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu gminy Oleszyce.

W pierwszym etapie, który odbył się 22 maja 2018 roku startowało 41 czwartoklasistów (30 ze SP w Oleszycach, 5 ze SP w Starych Oleszycach i 6 ze SP w Zalesiu). Do drugiego etapu zakwalifikowało się 21 uczniów (17 ze SP Oleszycach, 3 ze SP w Zalesiu i 1 ze SP w Starych Oleszycach).

Finał konkursu (II etap) odbył się 5 czerwca w Szkole Podstawowej w Oleszycach. Uczniowie rozwiązywali 10 problemowych zadań otwartych, w których mogli maksymalnie uzyskać 35 punktów.

Komisja konkursowa w składzie: Danuta Mulińska, Magdalena Żaczek i Janusz Gryniewicz zgodnie z regulaminem wyłoniła zwycięzców:

I miejsce Mikołaj Młodowiec – klasa IV c SP Oleszyce – 30 punktów,

II miejsce Fabian Stachów – klasa IV SP Zalesie – 24 punkty,

III miejsce Maciej Kubis – klasa IV SP Zalesie – 21 punktów,

IV miejsce Oliwia Petranik – klasa IV c SP w Oleszycach i Jakub Lorenc – klasa IV c SP w Oleszycach – 20 punktów.

Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy wiedzy i chęci. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach i olimpiadach matematycznych.

zobacz zdjęcia


LAUREACI OLIMPIADY 

    W dniu 26 marca 2018 r. w szkołach w całej Polsce została przeprowadzona ogólnopolska olimpiada wiedzy o Janie Pawle II. W sumie brało w niej udział ponad 6100 uczniów. Celem olimpiady było pogłębienie wiedzy o życiu i posłudze papieskiej Jana Pawła II wśród młodzieży szkolnej.

   Naszą szkołę w olimpiadzie reprezentowało 13 uczniów. W tym gronie znalazło się 3 laureatów: Aleksandra Wojtak z kl. Vb, Patryk Komenda z kl. VIb i Oliwia Grabik kl. Vb. Uczennice  Alicja Kurdziel z kl. IVa, Nikola Birnbach z kl. VIIa i Natalia Dobosz z kl. VIIb. zdobyły punkty powyżej średniej krajowej.            

     Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i  życzymy sukcesów  w kolejnym roku szkolnym.


 

 

Podsumowanie wewnątrzszkolnego konkursu historycznego
„100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1918-2018”

W bieżącym roku obchodzimy 100-lecie niepodległości Polski. Z tej okazji w naszej szkole zorganizowany został wewnątrzszkolny konkurs historyczny, w którym biorący w nim udział uczestnicy (startujący w różnych kategoriach wiekowych) mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną. 18 maja jury, w składzie: Pan Tymoteusz Furgała, Pani Danuta Harasymowicz i Pan Lucjan Mularz, ogłosiło wyniki konkursu.

Wszystkich uczestniczących w konkursie było 25 i wszyscy za udział otrzymali celujące oceny z przedmiotu historia, zaś laureaci pierwszych miejsc dodatkowo dyplomy oraz nagrody książkowe wręczone przez Panią Dyrektor 30 maja na uroczystej akademii
z okazji święta szkoły.

Lista laureatów i uczestników konkursu:

Kategoria I (kl. IV – V) – laureaci (nagrodzeni stopniem, dyplomem, nagrodą książkową)

 1. Czajkowski Michał – IV b
 2. Stupak Maja – IV a
 3. Błaż Jakub -V b, Harasymowicz Anna – V b (pozostali uczestnicy nagrodzeni stopniami z przedmiotu)
  Grabik Oliwia – V b, Wajs Amelia – IV a, Gryniewicz Gabriel – IV c, Tarnawska Julia – IVa, Bobecka Julia – IV a, Zawitkowska Urszula -IV c, Żurawel Zuzanna – IV a,
  Hulak Amelia -IV a, Czerniak Jakub – IV b)

Kategoria II (kl. VI – VII) – laureaci (nagrodzeni stopniem, dyplomem, nagrodą książkową)

 1. Żaczek Weronika – VII a
 2. Lorenc Karolina – VII b
 3. Wawreńczuk Patryk – VI b

Kategoria III (kl. gim.) – laureaci (nagrodzeni stopniem, dyplomem, nagrodą książkową)

 1. Borowiec Julia – III c
 2. Kalita Patryk – III b
 3. Błaż Jagoda – III c (pozostali uczestnicy nagrodzeni stopniami z przedmiotu)

(Klojzy Julia – IIb, Bednarz Karolina – IIIc, Stachniak Ewelina – IIb, Kowal Stanisława – IIa, Kurak Katarzyna – III c, Maciąg Julia – II a)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wykonaną pracę,
a laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 

 

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich odbyły się w szkolnej bibliotece spotkania czytelnicze ( min. czytanie fragmentów nowości książkowych, zabawy czytelnicze). Został przeprowadzony również konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka”
Nagrodzeni zostali:
Klaudia Kantor
Wiktor Nieradka
Marlena Paryniak
Zofia Studencka

Wyróżnienia otrzymali:
Milena Skalij
Oliwia Sopel
Paweł Janowski
Szymon Jedynowicz


11 maja został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Plastyczny , który odbył się z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci pt. ” Ilustracja do książki Agnieszki Tyszki”
Uczennica naszej szkoły – NATALIA  DOBOSZ z klasy VII otrzymała nagrodę ( w grupie III 13 – 16 lat) za wykonanie  ilustracji do książki pt. ” M jak dżeM”.     
                                                   

Gratulujemy!


„Kangur Matematyczny”

Nasi uczniowie co roku biorą udział w międzynarodowym konkursie matematycznym ?Kangur Matematyczny?. Także w tym roku osiągnęli w nim bardzo dobre wyniki.

W kategorii „Maluch” (klasy 3-cie) uczennica Helena Kowalczyk zdobyła wyróżnienie. W tej samej kategorii (klasy 4-te) uczeń Mikołaj Młodowiec uzyskał wynik bardzo dobry. Jest to najwyższy wynik w szkole. W kategorii „Beniamin” (klasy 6-te) wyróżnienie zdobył Patryk Wawreńczuk. Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

zobacz zdjęcia

 


GRATULACJE

Uczniowie naszej szkoły (Jagoda Błaż – III c, Paulina Baran – III a,
Katarzyna Gacek – III b, Kamil Marciniec – III b
) 27 kwietnia 2018 roku wzięli udział
w finale II edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” pod hasłem „Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się własnym rozumem”, który odbył się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Nasi uczniowie zostali finalistami w/w konkursu. Opiekę merytoryczną sprawował Pan Tymoteusz Furgała.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!!!

 

„Co nam wiosną w duszy gra”

XXIII konkurs recytatorski powiatu lubaczowskiego już za nami.

Konkurs zgromadził wielu miłośników recytacji (56  – pięćdziesięciu sześciu), a wśród nich również uczniów naszej szkoły, którzy zostali laureatami i powalczą w czerwcu br. o tytuł – Recytatora Roku 2018.

A są nimi: Helena Kowalczyk klasa III a – III miejsce (opiekun M. Żaczek) i Gabriel Gryniewicz klasa IVc – III miejsce (opiekun D. Czajkowska_Guszta).

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy  dalszych sukcesów.

Podziękowania składamy nauczycielom i rodzicom, którzy w dużej mierze przyczynili się do uzyskania tych wysokich wyników.

 

 

KONKURS RECYTATORSKI W PARACH Z PODZIAŁEM NA ROLE

20 marca 2018 r., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach, odbył się VII Gminny Konkurs Recytatorski w parach z podziałem na role dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Przesłuchania konkursowe odbywały się w III kategoriach: szkoły podstawowe klasy I-III, IV-VII i gimnazjum.

Jury w składzie:

Urszula Kopeć – Zaborniak – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie,
Maria Baran – dr nauk humanistycznych – dyrektor Zespołu Szkół w Oleszycach,
Irena Janiszkiewicz – dyrektor Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach, oceniało poszczególnych recytatorów, przyznając punkty za dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca:

II miejsce zajęła para: Helena Kowalczyk i Bartosz Bosak klasa III a – Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach? utwór Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka? – nauczyciel prowadzący M. Żaczek

W tej kategorii przyznane zostały dwa wyróżnienia:

Katarzyna Kurdziel i Michał Grabowicz klasa III a – utwór Leszka Sulima Ciundziewickiego „Z pamiętnika polnego konika” (fragment) – nauczyciel prowadzący M. Żaczek

Malwina Bąk i Jakub Kozłowski klasa II a – utwór Jana Brzechwy „Żuraw i Czapla” – nauczyciel prowadzący K. Sopel

W kategorii klas IV-VII I miejsce wywalczyła para Michał Bosak i Mateusz Bosak klasa IV a – utwór Rene, Goscinny „Mikołajek” (fragment) – nauczyciel prowadzący B. Brzyska

I miejsce ex aequo otrzymała para: Gabriela Salach i Agata Posobkiewicz kl. IV a – Jan Brzechwa „Mysikrólik”, a także Zofia Gołas i Rafał Paryniak kl. IV b – utwór Jana Brzechwy „Rozrzutny wróbel” – nauczyciel prowadzący B. Brzyska

III miejsce para: Nikola Birnbach i Weronika Żaczek z klasy VII – autor Nieznany „Parodia Kopciuszka” –  nauczyciel prowadzący T. Pruchnik

Jako ostatnia grupa wystąpiła młodzież gimnazjalna zdobywając następujące miejsca:

I miejsce wywalczyły Julia Borowiec i Karolina Bednarz klasa III c – John Connoly „Wrota” – nauczyciel prowadzący A. Buksak

II miejsce otrzymał duet Aleksandra Karwan i Patrycja Rogowska klasa IIIc – „Oskar i pani Róża” Eric-Emmanuel Shmitt – nauczyciel prowadzący A. Buksak. Po ogłoszeniu werdyktu zrobiono pamiątkowe zdjęcia i wręczono nagrody.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

 

 

 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ?Młodzież zapobiega pożarom?. W eliminacjach gminnych, które odbyły się w Ośrodku Kultury w Oleszycach, wzięło udział 21 uczestników.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych musieli rozwiązać test zawierający zagadnienia z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, a także poznawanie tradycji oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej.

W najmłodszej kategorii (klasy I-VI szkół podstawowych) zwyciężył Patryk Wawreńczuk.

W drugiej grupie wiekowej (klasy VII oraz gimnazjum) pierwsze miejsce zajął Kacper Buksak,  drugi był Sebastian Skiba.

Zwycięzcy poszczególnych grup zakwalifikowali się do etapu powiatowego konkursu.

Gratulujemy

 

15.03.2018 roku, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXVII edycji  Międzynarodowego Konkursu ?Kangur Matematyczny 2018?. 

Do udziału w tegorocznej edycji przystąpiło 30 uczniów szkoły podstawowej:

20 w kategorii ?Maluch?, 9 w kategorii ?Beniamin? oraz 1 w kategorii ?Kadet? .

W zmaganiach umysłów ścisłych liczyła się wiedza, bystrość oraz spryt pomagające rozwikłać najbardziej skomplikowane zadania.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy.

 

6 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach odbył się konkurs historyczno-przyrodniczy „Polska moja Ojczyzna – przeszłość i teraźniejszość. Wolna i Niepodległa – 100lecie odzyskania niepodległości”. W konkursie wzięło udział 14 uczniów i uczennic ze szkół powiatu lubaczowskiego.

 • I miejsce zajął Mateusz Kornaga ze Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach, który zdobył 81 pkt.
 • II miejsce zajął Oskar Hejnowicz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach zdobywając 75 pkt.
 • III miejsce zajęła Martyna Rozner ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Różanieckiej, która zdobyła 70 pkt.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz nagrody książkowe.

zobacz zdjęcia

 

Sukces Heleny Kowalczyk i Gabriela Gryniewicza w konkursie recytatorskim

Ogromna wrażliwość artystyczna, dbałość o piękno języka i mowy ojczystej oraz ukochanie poezji, a przede wszystkim znakomita i poruszająca recytacja przyczyniła się do odniesienia sukcesu
w etapie regionalnym VI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły  i o Janie Pawle II przez:

Gabriela Gryniewicza  klasa IV – I miejsce;

Helenę Kowalczyk klasa III – II miejsce.

Konkurs odbył się 6 marca br. w Szkole Podstawowej w Ulanowie dla uczniów szkół, noszących imię Jana Pawła II z całego województwa podkarpackiego i części świętokrzyskiego.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w finale ogólnopolskim, który odbędzie się
w Toruniu.

Podziękowania składamy nauczycielom p. D. Czajkowskiej – Guszcie i p. M. Żaczek oraz rodzicom, którzy w dużej mierze przyczynili się do uzyskania tych wysokich wyników.

Konkurs Wiedzy o Biblii i Kościele

Za nami już dwa etapy XXV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele ?Maryja, Matka Kościoła?. W listopadzie 2017 r. odbył się etap szkolny w którym z diecezji zamojsko-lubaczowskiej w kategorii I (kl. IV-VI) wzięło udział 614 uczniów z 85 szkół podstawowych. W gronie 50 uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu byli uczniowie naszej szkoły Alicja Kurdziel z kl. IVa i Patryk Komenda z kl. VIb. Dnia 6 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim odbył się etap powiatowy podczas którego Patryk Komenda zdobył wymaganą liczbę punktów i znalazł się w gronie 22 uczniów zakwalifikowanych do etapu diecezjalnego. Natomiast Alicja była jedną z dwóch uczennic klas najmłodszych, które reprezentowały swoje szkoły na etapie powiatowym. Uczniów do konkursu przygotowywały katechetki s. Stanisława i p. Monika Jezuit.

Uczniom dziękujemy i gratulujemy!

Patrykowi życzymy powodzenia w Zamościu!

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.