Ubezpieczenie EDU PLUS
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z siedzibą w Polsce, ul. Nowakowskiego 22,

00-668 Warszawa,
numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku

Produkt: EDU PLUS
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/20/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 20.03.2020 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca chorobyoraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu do problemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego.

OWU EduPlus Szkoły

Polisa NNW

Instrukcja_zgloszenia_roszczenia

zgłoszenie roszczenia

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content