Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

  1. Prezydium Rady Rodziców:
    1. Przewodniczący –  Olejnik Mariola
    2. Zastępca przew. –  Gałas Daniel
    3. Sekretarz – Młodowiec Grażyna
    4. Skarbnik – Hulak Monika

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZK. 2022/2023 – już wkrótce

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 40 zł. od każdego dziecka.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto:

94 9101 1026 2003 3721 3660 0001

w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

Istnieje również możliwość wpłaty u wybranego w klasie rodzica, który jest odpowiedzialny za zbiórkę pieniędzy klasowych.

Rada Rodziców upoważniła  Olejnik Mariolę oraz …………………… do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Rady Rodziców.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content