Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

  1. Prezydium Rady Rodziców:
    1. Przewodniczący –  Olejnik Mariola
    2. Zastępca przew. –  Gałas Daniel
    3. Skarbnik – Hulak Monika

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZK. 2023/2024

oddział „0” – Kamil Czerkowski
klasa 1a -Nina Hamułka
klasa 1b – Katarzyna Wasieńko
klasa 2a – Katarzyna Kruk
klasa 2b – Anna Sopel
klasa 3a – Monika Hulak
klasa 3b – Daniel Gałas
klasa IV a- Rafał Cisek
klasa IV b – Mariola Olejnik
klasa V a – Magdalena Ilczyszyn
klasa V b – Katarzyna Jakubiec
klasa VI a – Monika Niezdropa
klasa VI b – Wojciech Wróbel
klasa VII a – Teresa Jakubiec
klasa VII b – Agnieszka Janowska
klasa VIII a – Marta Chrystyna
klasa VIII b – Grzegorz Paryniak

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 40 zł. od każdego dziecka.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto:

94 9101 1026 2003 3721 3660 0001

w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

Istnieje również możliwość wpłaty u wybranego w klasie rodzica, który jest odpowiedzialny za zbiórkę pieniędzy klasowych.

Rada Rodziców upoważniła Mariolę Olejnik oraz Daniela Gałasa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Rady Rodziców.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content