REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI WYDAWANE PRZEZ STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ DZIAŁAJĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLESZYCACH


JADŁOSPIS


Informacja dotycząca płatności za dożywianie 

Odpłatności za dożywianie w miesiącu czerwcu 2022r.:

15 dni x 3,50 zł odliczając 2 x 3,50 za 08.03 i 09.03(nauka zdalna)

razem: 13 x 3,50 zł=45,50 zł

Herbata 3,00 zł za miesiąc

PRACOWNICY 

15 dni x 4,50 zł odliczając 2 x 3,50 za 08.03 i 09.03(nauka zdalna)

razem: 13 x 4,50 zł=58,50 zł


Można dokonywać wpłat za dożywianie na rachunek bankowy:

97 9101 1026 2003 3700 1717 0026

w tytule przelewu proszę wpisać:

imię i nazwisko dziecka

klasa, do której uczęszcza

miesiąc za który wniesiona jest opłata

Płatności należy dokonywać na początku miesiąca – do 5 dnia roboczego.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.