REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI WYDAWANE PRZEZ STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ DZIAŁAJĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLESZYCACH


JADŁOSPIS


INFORMACJA

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE ZA M-C MAJ 2021

KLASY: IVa, IVb, Va, Vb Vlla, VIlb, VlIc, VIlla, VIllb,

NALEŻNOŚĆ ZA DOŻYWIANIE WYNOSI 12,00 zł 

NATOMIAST KLASA: Vla, VIb

NALEŻNOŚĆ ZA DOŻYWIANIE WYNOSI 15,00 zł

Herbata + 3,00 zł 

UWAGA !!! 

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE ZA MIESIĄC CZERWIEC : 

15 dni x 3,00 zł = 45,00 zł

Herbata + 3,00 zł 


INFORMACJA

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE ZA M-C LUTY 2021

Płatne do 15.02.2021 r

ZUPA – 60 zł

HERBATA – 3 zł

PRACOWNICY – 80 zł


INFORMACJA

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE ZA M-C STYCZEŃ 2021

UCZNIOWIE            10 dni x 3 zł = 30 zł

PRACOWNICY        10 dni x 4 zł = 40 zł

HERBATA                3 zł za cały miesiąc


INFORMACJA

            W związku z zaistniałą sytuacją ( nauka zdalna ) , informuję  iż wpłaty za dożywianie zostaną rozliczone do końca miesiąca listopada indywidualnie dla każdego ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej . Rodzice o rozliczeniu zostaną poinformowani przez e-dziennik .

       Proszę również o niedokonywanie żadnych wpłat dopóki nie dostaną Państwo wiadomości o stanie należności bądź nadpłaty ( nadpłata zostanie zwrócona na konto ) .


Można dokonywać wpłat za dożywianie na rachunek bankowy:

97 9101 1026 2003 3700 1717 0026

w tytule przelewu proszę wpisać:

imię i nazwisko dziecka

klasa, do której uczęszcza

miesiąc za który wniesiona jest opłata

Płatności należy dokonywać na początku miesiąca – do 5 dnia roboczego.

UWAGA!

Odpłatność za dożywianie za miesiąc listopad.

ZUPA:  – 19 x 3 = 57

HERBATA:3

 

Pracownicy szkoły:

ZUPA 19 x 4 = 76

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.