Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 1. Olejnik Mariola – przewodniczący
 2. Różańska Aleksandra – z-ca przewodniczącego
 3. Młodowiec Grażyna – sekretarz
 4. Monika Hulak – skarbnik

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZK. 2020/2021

 1. Monika Hulak – Oddział przedszkolny
 2. Agnieszka Gryniewicz – I a
 3. Marta Ożóg – I b
 4. Małgorzata Sitarz – II a
 5. Marta Szmul – Pukacz – II b
 6. Monika Niezdropa – III a
 7. Anna Spławińska – III b
 8. Justyna Goraj – Zając – IV a
 9. Agnieszka Janowska – IV b
 10. Marta Szpyt – Śliwa – Va
 11. Anna Kantor – V b
 12. Aleksandra Różańska – VI a
 13. Grażyna Młodowiec – VI b
 14. Anna Pawełko – VII a
 15. Katarzyna Wasieńko – VII b
 16. Sabina Kornaga – VII c
 17. Urszula Mazur – VIII a
 18. Małgorzata Grabik VIII b

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 30 zł. od każdego dziecka.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto:

94 9101 1026 2003 3721 3660 0001

w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

Istnieje również możliwość wpłaty u wybranego w klasie rodzica, który jest odpowiedzialny za zbiórkę pieniędzy klasowych.

Rada Rodziców upoważniła  Olejnik Mariolę oraz Aleksandrę Różańską do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Rady Rodziców.

 

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.