Finał projektu TEATR W SIECI/ NATENCZAS/ wyróżnienia dla uczniów naszej szkoły

14 grudnia oficjalnie zakończono i podsumowano działania w ramach projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS, który Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zrealizował ze szkołami z województwa podkarpackiego w tym również i z naszą. Działania były częścią programu pn.

„Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

będącego inicjatywą Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Prace nad projektem TEATR W SIECI/NATENCZAS rozpoczęto w kwietniu br., a jego celem było wsparcie nauczycieli i uczniów, którzy w związku z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami, zostali zmuszeni do odbywania lekcji i zajęć dodatkowych w formie zdalnej. Rzeszowski teatr postanowił pomóc im w podtrzymaniu i rozwijaniu teatralnych zainteresowań. W ramach projektu udało się zrealizować trzy różne zadania:

– Teatr w domu, czyli udostępnienie szkołom wideoprojekcji wybranych spektakli z repertuaru teatru (wzięły w nim udział 103 placówki);

– Warsztaty teatralne, czyli zajęcia, które wokół wybranego tekstu literackiego prowadzili z uczniami aktorzy (wzięło w nim udział 26 placówek, w tym 138 uczniów);

– Konkurs recytatorski „Polska poezja religijna” z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego poprzedzony konsultacjami online w zespołach uczeń-aktor (wzięło w nim udział 21 placówek, w tym 33 uczniów). Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się właśnie do tego działania, a byli to: Filip Birbach, Helena Kowalczyk, Gabriel Gryniewicz.

Realizacje zadań trwały od maja (z wakacyjną przerwą) do października/grudnia 2020 roku. W wirtualną pracę z uczniami zaangażowało się niemal cały zespół aktorski Siemaszkowej. Efektem spotkań online są drobiazgowo przygotowane wykonania utworów polskiej i światowej literatury oraz recytacje wierszy religijnych.

Niestety, ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną i kolejne obostrzenia nie udało się przeprowadzić choć części zajęć w realnej rzeczywistości. Zmianie musiała ulec także koncepcja finału projektu. Zamiast występów na scenie, wspólne dokonania uczniów i aktorów zostały zaprezentowane w wideoprezentacji. Zdalnie obradowało także Jury konkursu „Polska poezja religijna” w składzie: dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Robert Godek, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej Jan Nowara oraz pełnomocnik dyrektora Teatru Jagoda Skowron, którzy obejrzeli i ocenili nagrane przez uczniów prezentacje wierszy.

Jak zgodnie przyznają biorący udział w projekcie uczniowie, nauczyciele i aktorzy, praca nad nim była niesamowicie rozwojowym doświadczeniem, dającym ogromną satysfakcję. Pomimo, że do tej pory zespołom aktor-uczeń nie udało się spotkać w realnej rzeczywistości, wszyscy wciąż mają nadzieję, że nadejdą lepsze czasy, które takie spotkanie umożliwią.

Nasi uczniowie:

Filip Birnbach, kl. III (aktorka prowadząca Magdalena Kozikowska-Pieńko) i Gabriel Gryniewicz, kl. VII, (aktorka prowadząca Magdalena Kozikowska-Pieńko) otrzymali wyróżnienia w konkursie „Polska poezja religijna”.

Szkolnymi koordynatorami projektu były: Dorota Czajkowska-Guszta i Maria Żaczek

Nagrodzone recytacje oraz rejestracja finału projektu dostępne są na kanale YouTube: www.youtube.com/TeatrSiemaszkowej

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content